حضور فعال شرکت پندار کوشک ایمن در رویداد روز ملی تجارت الکترونیکی

حضور فعال شرکت پندار کوشک ایمن در رویداد روز ملی تجارت الکترونیکی

به گزارش روابط عمومی شرکت پندار کوشک ایمن روز دوشنبه 24 مهرماه رویداد روز ملی تجارت الکترونیکی با هدف ایجاد محیطی برای تعامل صاحبان کسب وکار و شبکه سازی، ترغیب سرمایه‌گذاران و نهادهای مالی برای سرمایه‌گذاری با مشارکت بخش خصوصی، معرفی فرصت‌های ایجاد شده توسط وزارت صمت برای رشد کسب‌وکارها در کشور، معرفی ظرفیت‌های داخلی تجارت الکترونیکی کشور به سرمایه‌گذاران و تجار داخلی و خارجی، ایجاد انگیزه برای منابع انسانی مستعد برای ورود به این حوزه کسب‌وکار و تقدیر از برترین کسب و کارهای حوزه تجارت الکترونیکی، توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برگزار شد.

در این رویداد با حضور معاون وزیر صمت، نمایندگان مجلس، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و صاحبان کسب‌وکارهای الکترونیکی، پنل‌ها و نشست‌های خبری متعددی برگزار گردید.

شرکت پندار کوشک این با حضوری فعال در نمایشگاه این رویداد بزرگ تجارت الکترونیک محصولات حوزه اعتماد دیجیتال و استناد پذیری اسناد و عملیات الکترونیک را ارائه نمود.