• درگاه اینترنتی امضا (ISG)
   • Internet Sign Gateway
  • درگاه اینترنتی امضا یک درگاه جهت امضای هر نوع محتوای الکترونیکی است. به کمک این درگاه دیگر نیاز نیست در برنامه خود هیچ یک از مفاهیم حوزه زیرساخت کلید عمومی و امضای دیجیتال را بدانید و یا پیاده سازی کنید و کافی است سندی که قصد امضای آن را دارید به درگاه بسپارید

   این محصول به دو شکل ابری و نصب در محل مشتری ارائه می شود

   آدرس ابر درگاه اینترنتی امضا : https://isg.pki.co.ir  جهت روشن سازی موضوع می توان از خریدهای اینترنتی را کمک گرفت. بطور معمول زمانیکه از یک سایت خریدی انجام می شود, عملیات دریافت مبلغ از درگاه پرداخت صورت خواهد گرفت. درحقیقت سایت پذیرنده به هیچ عنوان درگیر عملیات پرداخت وجه و امرو مالی نمی شود و تنها رسید آنرا درصورت انتقال صحیح وجه دریافت می نماید.

  محصول درگاه اینترنتی امضا نیز مشابه همین رویکرد را دارد. بدین صورت که بسته داده برای امضا آماده و سپس فرد امضا کننده به درگاه هدایت می شود. در آنجا مطابق قوانین حاکم ضمن رویت اصل سند, آنرا خوانده, بررسی و در صورت موافقت آنرا امضا خواهد نمود.


  دریافت اطلاعات در انواع قالب ها از قبیل Text, HTML, PDF, JSON

  پشتیبانی از استانداردهای پرکاربرد امضا از جمله CMS, PDF, ESF, RSA, PKCS#1, PKCS#7

  شخصی سازی پیام ها، لوگو و همچنین نمایش عنوان مورد نظر

  دریافت اصل امضا

  تنظیم دریافت یا عدم دریافت محتوای امضا شده توسط فرد امضا کننده

  الصاق تصویر امضا

  تعامل با سرویس های پیام رسانی همراه (Push Notification)

  امضا به وسیله توکن سخت افزاری

  امضا با کارت ملی هوشمند

  امضا از طریق گوشی همراه

  استانداردسازی شده برای استفاده در نماد بانک مرکزی


  محصول درگاه امضا این توانایی را دارد تا یک سازمان بتواند برای هریک از پیمانکاران خود, اکانت مشخصی تعریف نماید تا هریک بتوانند بطور مستقل، درخواست امضا را به درگاه ارسال نمایند.

  جهت آشنایی بیشتر با این پنل مدیریتی می توانید سند راهنمای مربوطه را مطالعه نمایید:

  PKI-ISGAdminUserGuide.pdf


  استفاده از این محصول بسیار ساده است و کافی است چند وب سرویس ساده را از آن فراخوانی کنید

  جهت کار و آشنایی با این محصول می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: 
  https://isg.pki.co.ir
  یا 
  https://isg.pki.co.ir/demo 
  برای آشنایی و فراخوانی متدهای درگاه اینترنتی امضا نیز می توانید سرویس ها مستقیما فراخوانی نمایید: 
  https://isg.pki.co.ir/rest/swagger/index.html
  برای برنامه نویسان نمونه کدهایی حاضر شده است که می توانند از آنها جهت توسعه محصول استفاده نمایند.

  Dastine enabled

  Central Bank of Iran NAMAD enabled

  PKI Enabling Ready

  Digital Signature

  Secure document encryption

  Push Notification

  Personalization Title, Logo and messages

  Support handwritten signature

  Verify and validate certificates

   

  PDF

  TEXT

  JSON

  HTML

  PKCS#1

  PKCS#7

  Pades

  Cades

  ESF

  Token

  NID Card

  Mobile

  SoftSign Cloud

  DTO (.Net Framework, .Net 6.0, .Net Core and Java)

  Documented Help