• درگاه سرویس امضای دیجیتال
   • (DSS-G) Digital Signature Service Gateway
  • سرویس امضای دیجیتال (DSS) ابزاری برای ایجاد امکانات رمزنگاری و امضای دیجیتال و زیرساخت کلید عمومی برای همه زبان های برنامه نویسی است که می تواند تمامی دغدغه های برنامه نویسان را در این حوزه پوشش دهد.  با توجه به توسعه فناوری اطلاعات و زبانهای برنامه نویسی و تولید نرم افزارهای کاربردی به زبانهای مختلف، دیگر تولید SDK جهت انجام نیازمندی های حوزه رمزنگاری و امضای دیجیتال در تمام زبان ها برنامه نویسی منطقی و شدنی نمی باشد. وجه مشترک بین تمامی پلتفرم ها و زبان های برنامه نویسی جهت ارتباط با سرویس های بیرونی وب سرویس ها می باشد. که طبیعتا می تواند راهکار مناسبی برای پاسخ به نیاز حوزه رمزنگاری و امضای دیجیتال باشد.

  سرویس امضای دیجیتال (DSS) ابزاری برای ایجاد امکانات رمزنگاری و امضای دیجیتال و زیرساخت کلید عمومی برای تمامی زبان های برنامه نویسی است که می تواند تمامی دغدغه های برنامه نویسان را در این حوزه پوشش دهد.


  در این معماری سرور DSS از یک طرف به مرکز زیرساخت کلید عمومی متصل شده و از طرف دیگر خدمات قابل ارائه را در قالب وب سرویس ها را برای برنامه های کاربردی درون سازمانی ارائه می دهد.


  عملا محصول DSS تمامی سرویس های لایه کاربردی زیرساخت کلید عمومی را که شامل بخش های زیر هستند را ارائه میدهد:

  بخش اعتبار سنجی گواهی (VA)

  • امکان دانلود لیست گواهینامه های باطله (CRL)
  • اعتبارسنجی گواهینامه مبتنی بر روش های استاندارد
  • براساس OCSP
  • براساس CRL
  • براساس KeyUsage
  • براساس محدودیت های میانی ها (Basic Constraints)
  • امکان اعتبارسنجی گواهینامه براساس قابیت های فوق تنها با یک متد 

  بخش امضای مهرزمانی (TSA)

  • امضای مهر زمانی داده

  بخش امضای اسناد (DS)

  • امضای CMS در قالب استاندارد CAdES
  • امضای PDF در قالب استاندارد PAdES
  • امضای XML در قالب استاندارد XAdES
  • امضای RSA در قالب استاندارد PKCS#1
  • قابل اتصال به ماژول امن سخت افزاری (HSM) براساس استاندارد PKCS#11
  • قابل اتصال به ماژول امن نرم افزاری (SSM)

  بخش عملیات رمزنگاری (Crypto)

  • رمزنگاری و رمزگشایی داده ها براساس قالب¬ CMS
  • ابزارهای استخراج داده و گواهینامه از قالب¬های CMS, PDF
  • ابزارهای دریافت چکیده 
  • ابزارهای استخراج اطلاعات گواهی دیجیتال
  • ابزارهای امضا وصحت سنجی امضا در قالب¬های CMS, PDF (تک امضا و یا امضای چندگانه)
  • قابلیت رمزنگاری متفارن 
  • امضا و صحت سنجی مهرزمانی
  • امکان امضای براساس توکن نرم افزاری (PKCS#12)
  • ابزارهای تغییر قالب داده  Base64, PEM, Merge

  بخش عملیات لاگین سمت سرویس دهنده (Login)

  • منطبق براستانداردPKI_INIT
  • ارسال رشته تصادفی
  • احراز براساس امضای دیجیتال و گواهینامه دیجیتالی

  بخش مخزن عمومی گواهینامه ها (PKD)

  • منطبق براستاندارد X500
  • قابلیت دریافت گواهینامه براساس آدرس
  • قابلیت دریافت لیست گواهینامه های باطله (CRL) براساس آدرس

  از آنجائیکه این محصول در لایه کاربرد تعریف می شود لذا سرویس ثبت نام (RA) را شامل نخواهد شد. ضمن اینکه سرویس ثبت نام تنها بخشی از یک مرکز زیرساخت کلید عمومی می باشد که نسبت به کسب و کار هر سازمان قابلیت تغییر و تعریف دارد.


  مستقل از زیرساخت نرم افزاری 
  عدم نیاز به آشنایی برنامه نویسان با مفاهیم زیرساخت کلید عمومی
  توسعه ساده محصول بواسطه فراخوانی چند وب سرویس
  متمرکزسازی درخواست ها در یک نقطه پایدار و قابل اعتماد
  ارتقای سطح امنیت نرم افزارهای کاربردی
  سهولت در اخذ تاییدیه از مرکز دولتی ریشه

   


  <p dir="rtl">این ابزار به دو شکل زیر ارائه می شود:</p> <p dir="rtl">1- ابر سرویس امضای دیجیتال</p> <p dir="rtl">2- نصب در محل مشتری&nbsp;</p> <p dir="rtl">روش دوم از نظر امنیت و حفظ محرمانگی اطلاعات قابل اعتمادتر بوده و روشی است که برای کسب و کارهایی که اطلاعات محرمانه دارند پیشنهاد می شود.</p>

  PKI Enabling Ready
  Digital Signature
  Encryption
  Organization Stamp
  Timestamp (Based on RFC 3161)
  PDF Sign (PAdES) (RFC 3778)
  CMS Sign (CAdES) (PKCS#7)
  XML Sign (XAdES) (XML-Sig)
  Log4j over Document Signer (DS)
  Secured Hash Algo (SHA-1, SHA-2) (FIPS 180-4)
  Symmetrical Cryptography (AES)
  Asymmetrical Cryptography (RSA)
  Working with All OS (REST API)
  32bit/64bit Architecture
  Scalable Architecture
  Integrated with High-Availability HW/SW
  Data Object Model (.Net & Java) for Developers
  independently Validation
  Online (OCSP) Validation (RFC 5019)
  Offline (CRL) Validation (RFC 5280 و RFC 4387)
  Secure Token by MS-CAPI
  Windows Key Store
  Java Key Store (JKS)
  PKCS#1
  PKCS#7
  PKCS#11 for HSM All Vendors (FIPS 140-2)
  PKCS#11 for Token
  PKCS#11 for Software Security Module (SSM)
  PKCS#12
  SSL Supported (RFC 2818)
  No Limitation on Usage, Concurrency or Users
  Life Time License
  Developer Utilities
  SDK (.Net Framework, .Net 6.0, .Net Core and Java)
  Documented Help