وب سایت های دیگر ما
شبکه های اجتماعی
اطلاعات تماس

آدرس :

امیرآباد-خیابان کارگرشمالی- خیابان فرشی مقدم. خیابان فجر1- خیابان نادر ابراهیمی (17)- پلاک 61- طبقه دوم

کد پستی :

1438837546

پست الکترونیک :

info@pki.co.ir

تلفن :

88220690 – 021 

88220715 – 021

شماره ثبت :

421959

تاریخ ثبت :

1390/02/10

شناسه ملی : 

10570017867

شماره اقتصادی :

411383188994

 

گواهینامه شرکت در همایش PKI
گواهینامه شرکت در همایش PKI

گواهینامه شرکت در همایش PKI

عضویت کمیته فنی سازمان ملی استاندارد
عضویت کمیته فنی سازمان ملی استاندارد

عضویت کمیته فنی سازمان ملی استاندارد

گواهی نامه آموزشی شرکت ملی نفت ایران
گواهی نامه آموزشی شرکت ملی نفت ایران

گواهی نامه آموزشی شرکت ملی نفت ایران

منتخب حضور در جشنواره SLUSH
منتخب حضور در جشنواره SLUSH

منتخب حضور در جشنواره SLUSH

گواهینامه ثبت اختراع
گواهینامه ثبت اختراع

گواهینامه ثبت اختراع

منتخب کارشناس خبره پارک علم و فناوری
منتخب کارشناس خبره پارک علم و فناوری

منتخب کارشناس خبره پارک علم و فناوری

حامی جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
حامی جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی

حامی جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی

مشتریان